15 ноября 2022 года впервые, в честь праздника «День Работодателя», в Карагандинском технико-строительном колледже состоялась встреча социальных партнеров.

15 ноября 2022 года впервые, в честь праздника «День Работодателя», в Карагандинском технико-строительном колледже состоялась встреча социальных партнеров.
Инициатором мероприятия является Министерство просвещения Республики Казахстан. «День работодателя» в колледже проводился в целях дальнейшего и эффективного сотрудничества с работодателями по повышению качества подготовки кадров. Сроки проведения были утверждены Управлением образования. Участниками мероприятия были:

 • шефствующие предприятия (организации);
 • предприятия, участвующие в дуальном обучении;
 • предприятия, участвующие в целевой подготовке кадров;
         – предприятия, планирующие сотрудничать с колледжем.
  В колледже были организованы экскурсия, мастер-классы, встреча выпускников, были подписаны договора. На диалоговой площадке с работодателями директор колледжа А.Сапарова поздравила всех участников с праздником, вручила Благодарственные письма социальным партнерам от Министра просвещения А. Аймаганбетова за плодотворное сотрудничество. Так же выступили с докладами мастер производственного обучения Г. Байгошкаров с темой “Планирование, организация и проведение учебно-производственной практики – составляющая часть дуальной системы обучения”, заведующий отделением К. Даткина с темой “Роль профессионального портфолио в трудоустройстве выпускника колледжа. Презентация портфолио выпускника”.
31
Читать дальше

«Жас сарбаз» әскери-патриоттық клубы

Әскери-патриоттық тәрбие мемлекетіміздің басты міндеті-өз Отанының патриоты ретінде азаматтарды тәрбиелеу, олардың отанды қорғауға дайындығы. Патриотизм-бұл ұлт пен мемлекеттіліктің іргетасы және осыған байланысты кез келген мемлекеттің тұрақтылығының маңызды шарттарының бірі жастарды патриоттық тәрбиелеу болып табылады. Қазіргі әлем жағдайында жастарға әскери-патриоттық және азаматтық тәрбие беру дәстүрлерін қайта жаңғырту өте өзекті және маңызды, өйткені бұл бағыт жастардың бойында патриоттық сананы қалыптастыру бағыттарының ішіндегі ең маңыздысы болып табылады. 15 жастан 20 жасқа дейінгі кезеңде адам моральдік құндылықтарды, өмірлік ұстанымды, атап айтқанда, Отанға деген сүйіспеншілікті, өз халқына деген адалдықты дамытады.

Әскери-патриоттық тәрбиені жүзеге асыруға «Жас сарбаз» клубының жұмысы ерекше үлес қосуда. Бұл клуб 2019-2020 оқу жылында Қарағанды техника-құрылыс колледжінде «Жас сарбаз» республикалық қозғалысының негізінде құрылды, ол Елбасының тапсырмасы бойынша қазақстандықтарға әскери-патриоттық тәрбие берудің рөлін күшейту үшін құрылды.

«Жас сарбаз» клубы жұмысының мақсаты – жасөспірімдерді әскери қызмет атқаруға дайындау, жастардың бойында жоғары азаматтық белсенділікті, патриотизмді тәрбиелеу, жеке тұлғаны және Отан алдындағы жауапкершілік сезімін қалыптастыру, салауатты өмір салтын насихаттау және жастар арасында дене шынықтыру мен әскери-қолданбалы спорт түрлерін танымал ету болып табылады.

Клубтың қызметі студенттер арасында әскери-патриоттық жұмыс жүргізуге және оларды әскери қызметке дайындауға бағытталған.

Клуб қызметінің негізгі бағыттары әскери іс негіздері бойынша дайындық және әскери-қолданбалы дене дайындығы болып табылады. Қазақстан Республикасының азаматы мен патриотының өзіне тән құндылықтары, көзқарастары, бағдарлары, мүдделері, көзқарастары, іс-әрекеті мен мінез-құлқының мотивтері бар жеке басын қалыптастыру бойынша жүйелі жұмыс нәтижесінде Отанды қорғау функциясын іске асыруға, әскери және оған байланысты басқа да мемлекеттік қызмет түрлеріне дайындық жөніндегі неғұрлым нақты міндеттерді табысты шешуге сенім артуға болады.

Клуб жұмысының басты басымдығы азаматты тәрбиелеу болып табылады, ал қызметтің бастапқы кезеңінде тәртіп, төзімділік және спорттық шынығу қажет, оны нығайтумен клуб басшысы айналысады.

 Клубтың жетекшісі Ауған соғысының батыры, Алғашқы әскери және технологиялық дайындық пәнінің оқытушысы Ғали Тілеубайұлы Жақыпов болып табылады, ол соғыстың барлық қиындықтарынан табанды өтті және жеке мысал ретінде өскелең ұрпаққа патриотизм мен өз Отанына деген сүйіспеншілік, барлық отандастарына деген ізгіліктің не екенін көрсетеді.

«Жас сарбаз» клубының жұмыс жоспарына сәйкес колледжде әскери-спорттық жарыстар, әскери-далалық ойындар, пневматикалық винтовкадан ату бойынша жарыстар белсенді өткізіледі, тақырыптық кездесулер, ерлік сабақтары, тақырыптық фильмдерді қарау және талқылау ұйымдастырылады. Барлық іс-шараларда студенттер өздерін көрсетуге, өз күштерін көрсетуге, өздеріне сенуге мүмкіндік алады.

«Адам – ұлт үлгісі деп айтуға болады. Біздің әрқайсымыз жалпы халық туралы бағалаймыз, бұл жалпылама қабылдау құбылысы. Шебер бол – сондахалқың құрметке ие. Міне, бәріне қол жетімді патриотизмнің формуласы… Механика қарапайым: шеберлерді тәрбиелеу, таланттарға ерік беру арқылы біз сұр және қызғаныш жасырылатын бұрыштарды кесіп тастаймыз. Гректерге ғана тән дүние даңқ Эллады мұрагері етпейді. Егер сіз намысқой және адал халықтың ұлы болғыңыз келсе – ер ұлғалы және адал болыңыз”.

Аударған Айтбаева Н.Қ.

13.08.2021ж.

94
Читать дальше

Вниманию абитуриентов!

Всем, кто сдает документы для поступления в колледж предоставляем алгоритм действий. #ктск #үздікколледж #лучшийколледж #колледжикараганды #колледжиобласти #колледжиказахстана #образование #гранты #лидер #білімдіжастар #қазақстанжастары #молодежьказахстана #саналыұрпақ #здесьучатсялучшиестуденты #здесьлучшиепреподаватели #здесьлучшиемастера #здесьлучшиепедагоги

340
Читать дальше

5 апреля 2021 года

05 апреля 2021 года в Карагандинском технико-строительном колледже проведено торжественное открытие недели финансовой грамотности “Цифровая экономика”.
Среди студентов 1-го курса, групп 9-АР-20, 9-РШК-20 прошел кураторский час на тему “Новая экономическая реальность”. Цель: воспитание казахстанского патриотизма, рассмотрение основных моментов “Стратегия денежно-кредитной политики до 2030года”.
Мероприятие провели преподаватели экономических дисциплин Кенжебаева Д.М., Алишева Р.К.

@uo_krg
@saryarkadaryny.kz
@zhigersd

ктск #үздікколледж #лучшийколледж #колледжикараганды #колледжиобласти #колледжиказахстана #образование #гранты #здесьучатсялучшиестуденты #здесьлучшиепреподаватели #здесьлучшиепедагоги #здесьлучшиемастера #тәрбиесізбілімжоқ #тәрбиеліжастар #қазақстанжастары #білімдіжастар #бізбіргеміз #бізжастарғасенеміз #молодежьказахстана #вместемысила

254
Читать дальше

07 апреля 2021 года

07 апреля 2021 года в Карагандинском технико-строительном колледже в рамках недели финансовой грамотности была проведена встреча с молодым индивидуальным предпринимателем – Гонтарёвой О.Н. со студентами 1 курса (25 студентов)
Цель встречи: стимулирование активности студентов в сфере предпринимательства, к собственному развитию и уверенности в своих силах.
Проходила встреча на одной волне. Живой пример. Что может быть убедительней?
Гонтарёва О. – студентка 3 курса нашего колледжа является индивидуальным предпринимателем.
Самой интересной частью встречи стали рассказы молодого предпринимателя о том, как начинала она, о своих первых шагах, страхах и успехах .
Студенты были вовлечены в диалог, задавали вопросы, высказывали свое мнение. Встреча прошла на позитиве.
Получив ответы на массу заданных вопросов, студенты выразили мнение, что, возможно, по окончанию колледжа займутся собственным делом.
Мероприятие провели преподаватели экономических дисциплин Кенжебаева Д.М., Алишева Р.К.

@uo_krg
@saryarkadaryny.kz
@zhigersd

ктск #үздікколледж #лучшийколледж #колледжикараганды #колледжиобласти #колледжиказахстана #образование #гранты #здесьучатсялучшиестуденты #здесьлучшиепреподаватели #здесьлучшиепедагоги #здесьлучшиемастера #тәрбиесізбілімжоқ #тәрбиеліжастар #қазақстанжастары #білімдіжастар #бізбіргеміз #бізжастарғасенеміз #молодежьказахстана #вместемысила

258
Читать дальше

02 апреля 2021

02 апреля 2021 года в Карагандинском технико-строительном колледже методист колледжа Даткина К.К. провела семинар- тренинг на тему: “НЕСТАНДАРТНЫЕ ФОРМЫ УРОКОВ” среди преподавателей колледжа. Цель семинара: эффективный подбор форм, методов обучения для активизации познавательной деятельности студентов

@uo_krg
@saryarkadaryny.kz
@zhigersd

ктск #үздікколледж #лучшийколледж #колледжикараганды #колледжиобласти #колледжиказахстана #образование #гранты #здесьучатсялучшиестуденты #здесьлучшиепреподаватели #здесьлучшиепедагоги #здесьлучшиемастера #тәрбиесізбілімжоқ #тәрбиеліжастар #қазақстанжастары #білімдіжастар #бізбіргеміз #бізжастарғасенеміз #молодежьказахстана #вместемысила

201
Читать дальше

Библиотечное мероприятие «ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕНЕГ»

Библиотечное мероприятие «ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕНЕГ»
в рамках недели финансовой грамотности «Цифровая экономика»
Цель: 1. Формирование основ экономических знаний, дать общее объяснение появлению денег, использование их в развитии человечества, их роли в современной жизни.

 1. Определить роль и место национальной валюты тенге в мировом сообществе.
  Задачи: Дать информацию по истории возникновения национальной валюты – тенге и её роли в современной жизни нашего государства. Напомнить об ответственности граждан РК за изготовление и сбыт фальшивых денег.
  Тип мероприятия: интеллектуально-познавательное библиотечное мероприятие с элементами викторины
  Место проведения: читальный зал библиотеки КТСК
  Время проведения: 06.04.2021
  Оборудование: слайды, видеоролики, фотографии, валюта разных стран, телевизор, компьютер
  Участники: группа 9-2МСШП-РБ-20
  Охват: 20 человек
  Ответственные: зав. библиотекой КТСК Калашникова И.А., преподаватели экономики Кенжебаева Д.М., Алишева Р.Қ.

@uo_krg
@saryarkadaryny.kz
@zhigersd

ктск #үздікколледж #лучшийколледж #колледжикараганды #колледжиобласти #колледжиказахстана #образование #гранты #здесьучатсялучшиестуденты #здесьлучшиепреподаватели #здесьлучшиепедагоги #здесьлучшиемастера #тәрбиесізбілімжоқ #тәрбиеліжастар #қазақстанжастары #білімдіжастар #бізбіргеміз #бізжастарғасенеміз #молодежьказахстана #вместемысила

210
Читать дальше

2021 апреля 2 года состоялось закрытие недели ′′ ТРИ СТАМ-ЗНАНИЯ

2021 апреля 2 года состоялось закрытие недели ′′ ТРИ СТАМ-ЗНАНИЯ организованной преподавателями Карагандинского технико-строительного колледжа языковой подготовки ЦИК. Активные студенты, изучающие ′′ Техникостроитель “, ′′ Техник-механик “, ′′ Архитектура “, ′′ Технико-дизайнер “, ′′ Электроконструктор “, награждены номинациями. Квест игра, викторина, М. Литературно-глиняный вечер, посвященный творчеству Макатаева, состоялся эссе на тему ′′ Полиязычье и мыковая глобализация
Цель: Повышение интереса студентов к языку, развитие личностных творческих способностей.
Во время таких новых начинаний и достижений там мы заметили много доступных результатов по проделанной работе. То есть желание студентов изучать три языка – современное требование для будущих поколений.

@uo_krg
@saryarkadaryny.kz
@zhigersd

ктск #үздікколледж #лучшийколледж #колледжикараганды #колледжиобласти #колледжиказахстана #образование #гранты #здесьучатсялучшиестуденты #здесьлучшиепреподаватели #здесьлучшиепедагоги #здесьлучшиемастера #тәрбиесізбілімжоқ #тәрбиеліжастар #қазақстанжастары #білімдіжастар #бізбіргеміз #бізжастарғасенеміз #молодежьказахстана #вместемысила

200
Читать дальше

Литературно-глиняный вечер посвящается Мукагали Макатаеву ′′ Сердце поёт ′′

Литературно-глиняный вечер посвящается Мукагали Макатаеву
′′ Сердце поёт ′′
2021 апреля 1 года в Карагандинском технико-строительном колледже преподаватели ЦИК Кусенбаева Б.О. Литературно-глиняный вечер по имени ′′ Поющее сердце посвященный Мукагали Макатаеву, организованный Хуат, Н.К. Айтбаев. Цель вечера – раскрыть тайны мира поэзии, воспитав студентов к красоте и национализму через произведения поэта.
Вечером студенты, обучающиеся на ′′ Мастер-строитель широкой основы “, ′′ Сварочная работа “, ′′ Техникостроитель “, ′′ Техник-механик “, ′′ Архитектор “, изучили свои работы и вложили их творчество в центр. ′′ Три моих счастья “, Родина “, Казахстан “, ′′ Черная песня “, ′′ Любовный диалог “, ′′ Ребята, хвастовство ′′ и другие стихи читали. Дано стихотворение ′′ Когда лебеди спят ′′
Творчество поэта Мукагали пользуется большой популярностью в современном казахском обществе, особенно среди молодежи следующего поколения. Наглядное доказательство этому – сегодняшний литературный вечер. Верим, что творчество поэта будет дальше продвигаться и проживать такие значимые и значимые вечеринки.

@uo_krg
@saryarkadaryny.kz
@zhigersd

ктск #үздікколледж #лучшийколледж #колледжикараганды #колледжиобласти #колледжиказахстана #образование #гранты #здесьучатсялучшиестуденты #здесьлучшиепреподаватели #здесьлучшиепедагоги #здесьлучшиемастера #тәрбиесізбілімжоқ #тәрбиеліжастар #қазақстанжастары #білімдіжастар #бізбіргеміз #бізжастарғасенеміз #молодежьказахстана #вместемысила

182
Читать дальше

01 апреля 2021

01 апреля 2021 года в Карагандинском технико–строительном колледже в рамках недели трехъязычного образования: “STEM образование в трехъязычии” методист колледжа Даткина К.К. провела практический семинар на тему: “ПОЛИЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ЛИЧНОСТИ” среди преподавателей колледжа. Цель семинара: повышение профессиональной компетентности педагогов; развитие интеллектуальной и творческой инициативы педагогов.

@uo_krg
@saryarkadaryny.kz
@zhigersd

ктск #үздікколледж #лучшийколледж #колледжикараганды #колледжиобласти #колледжиказахстана #образование #гранты #здесьучатсялучшиестуденты #здесьлучшиепреподаватели #здесьлучшиепедагоги #здесьлучшиемастера #тәрбиесізбілімжоқ #тәрбиеліжастар #қазақстанжастары #білімдіжастар #бізбіргеміз #бізжастарғасенеміз #молодежьказахстана #вместемысила

168
Читать дальше